ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

  • przygotowywanie i przeprowadzanie działań audytowych w powiązaniach procesowych przedsiębiorstwa i w udokumentowanych procedurach
  • planowanie i wykonywanie zadań wynikających z audytów wewnętrznych (łącznie z samo-audytami) zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem audytów
  • ciągłe doskonalenie księgi jakości systemu zarządzania poprzez mapowanie i monitorowanie procesów zachodzących w organizacji
  • opracowywanie nowych procedur i procesów w miarę rozwoju organizacji
  • przygotowanie  księgi jakości z dostosowaniem do normy systemu zarządzania jakością 9001
  • nadzór, zatwierdzanie do realizacji oraz przeprowadzanie weryfikacji działań korygujących i zapobiegawczych
  • opracowywanie sprawozdań i nadzór nad procedurami udokumentowanymi; nadzór nad dokumentacją i nadzór nad zapisami  -  wzory  formularzy, instrukcji i innych niezbędnych narzędzi dla potrzeb funkcjonowania organizacji i sposobu opisu tego funkcjonowania
  • prezentacje przed Zarządem oceny poziomu ryzyka oraz proponowanie rozwiązań zmierzających do jego ograniczenia, w ramach czynności wynikających z przeglądu systemu
  • +48 790 866 733
  • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza