POMOC SKARBOWA I PODATKOWA

Jesteś zadłużony?

US nalicza Ci odsetki?

Już nic nie można zrobić?

MOŻNA! Skontaktuj się z nami

GWARANTUJEMY ABSOLUTNĄ DYSKRECJĘ

Proponujemy  usługi kompleksowego i szeroko pojętego łagodzenia skutków postępowania egzekucyjnego w administracji.

Jesteśmy przekonani, że oferta nasza okaże się cenna.

Gwarantujemy pełną obsługę podatników- przedsiębiorców , którzy z różnych  powodów mają kłopoty z terminowym regulowaniem zaległości podatkowych.

Nie czekaj na tytuł wykonawczy! Już po otrzymaniu upomnienia przedegzekucyjnego bądź decyzji podatkowej - skontaktuj się z nami!

Masz jeszcze czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce!

Pomożemy ci uniknąć albo zminimalizować skutki zajęcia rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy emerytury.

Jeśli posiadasz ruchomości, np. samochód, maszyny, urządzenia itp. zadbaj, aby ich nie zajęto za twoje zaległości podatkowe oraz nie pozwól aby sprzedano je na licytacji.

Posiadając zaległości podatkowe i majątek trwały np. dom, zakład, działkę ryzykujesz jego utratę.

PAMIĘTAJ! Wierzyciel ma prawo dokonać wpisu hipoteki przymusowej: to może doprowadzić do zajęcia nieruchomości i jej sprzedaży egzekucyjnej.

Zgłoś się do nas!

Twoja sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej niż myślisz!

Pomożemy wybrać najmniej uciążliwe rozwiązanie twojego problem

  • Zapobieganie narastaniu zaległości podatkowych – porady, formułowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji
  • Dochodzenie należności pieniężnych – techniki wykorzystania: procedury cywilnej, postępowania na drodze sądowej i administracyjnej
  • Kontrola handlu internetowego jako nowy obszar zainteresowania organów kontrolnych
  • Pełne doradztwo i szkolenia w zakresie podatków
  • +48 790 866 733
  • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza