PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • doraźna i bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców ,  spółek osobowych i kapitałowych
  • pełna obsługa procesów restrukturyzacyjnych – upadłości, postępowania naprawcze, zwolnienia grupowe, likwidacje
  • przygotowywanie pism w postępowaniach przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i sądem pracy
  • przygotowywanie projektów umów oraz wszelkich informacji prawnych
  • +48 790 866 733
  • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza