HR

Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów kadrowych w Firmie

Tworzenie oraz wdrażanie procedur i narzędzi w zakresie polityki personalnej; koordynowanie przebiegu procesów z zakresu realizacji polityki personalnej w firmie.

Selekcja i rekrutacja pracowników na wszystkie poziomy stanowisk, w tym współpraca z agencjami doradztwa personalnego, przygotowywanie i redagowanie ogłoszeń prasowych.

Prowadzenie projektów kompetencyjnych i szkoleniowych (we współpracy z  zewnętrznymi firmami doradczymi i szkoleniowymi), m.in. budowy profilu kompetencji, analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia Akademii Zarządzania dla kadry kierowniczej.

Ścisła współpraca oraz wsparcie Zarządu Firmy w zakresie  rozwoju pracowników, oraz w zakresie podejmowania decyzji kadrowych w odniesieniu do podległych pracowników (awanse, podwyżki wynagrodzenia, relokacje w ramach komórek organizacyjnych wewnętrznych, zwolnienia, oddelegowania).

Tworzenie procedur wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych -  projekty pakietowe:

 • adaptacja nowego pracownika w firmie – podręcznik „Welcome Book
 • plany sukcesji dla kluczowych stanowisk w firmie – „Succession Plan
 • procedury związane z odejściami z organizacji – „Exit Interview
 • procedury dla rozwoju pracowników – budowanie „Ścieżek Karier

Projektowanie rozwiązań w zakresie okresowych ocen pracowniczych – oceny roczne i kwartalne – koordynacja i nadzór nad ich przebiegiem.

Opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków – wszystkie poziomy stanowisk.

Sporządzanie oraz aktualizacja wewnętrznych regulaminów pracodawcy:

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagrodzeń
 • regulamin ZFŚS
 • regulamin PFRON
 • regulaminy świadczeń w pakietach dodatkowych

Tworzenie raportów i analiz na potrzeby Zarządu firmy dotyczących stanu zatrudnienia.

Doradztwo i szkolenia w zakresie HR.

 • +48 790 866 733
 • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza