EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
 • POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
 • ORZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB TRZECICH
 • warunki przymusowego dochodzenia należności
 • dopuszczalność egzekucji
 • zarzuty, zażalenia, skargi zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji
 • czasowe przerwanie biegu egzekucji
 • skuteczne środki ochrony przed egzekucją
 • koszty egzekucyjne jako dodatkowe obciążenie przedsiębiorcy - minimalizacja i optymalizacja
 •  analiza wymagalności należności objętych postępowaniem egzekucyjnym
 • diagnozowanie przypadków przedawnienia zobowiązań podatkowych
 • odpowiedzialność podatkowa następców prawnych i osób trzecich
 • zabezpieczenie zobowiązań podatkowych
 • +48 790 866 733
 • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza