BHP

  • Prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP
  • Doraźne i kompleksowe kontrole stanu BHP w zakładach pracy;
  • Sporządzanie protokołów pokontrolnych
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy – sporządzanie protokołów powypadkowych, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych
  • Pomiary poziomu czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie pracy – przeprowadzanie badań, prowadzenie rejestrów
  • +48 790 866 733
  • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza