ADMINISTRACJA PŁAC

Skup się na podstawowej działalności Twojej firmy, a nam powierz obsługę kadr i płac.

Powierzając nam obsługę płac w Twojej firmie masz gwarancję zachowania tajemnicy wynagrodzeń.

Szukasz pracownika do KADR i PŁAC?

Nie szukaj – pracownik jest drogi, pracownik często choruje, pracownik potrzebuje urlopu.


Zatrudnij nas

My nie pójdziemy na urlop

My nie pójdziemy na zwolnienie

więc...

Kosztujemy mniej niż pracownik!

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia
 • sporządzanie imiennych list płac w podziale uzgodnionym z Klientem; pasków wypłat oraz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz raporty RMUA dla pracowników
 • naliczanie nadgodzin, premii, dodatków i innych świadczeń pracowniczych, przewidzianych kodeksem pracy i regulaminem pracy obowiązujacym w Państwa Firmie
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej oraz wynagrodzeń pracowników
 • obliczanie ekwiwalentów urlopowych, odpraw, odszkodowań itp. świadczeń
 • naliczanie diet i ryczałtów oraz rozliczanie delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie miesięcznych  deklaracji dla ZUS wraz z niezbędnymi raportami
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4; PIT-8A) oraz rocznych informacji o dochodach  (PIT-11; PIT-8B; PIT-40) dla pracowników i zleceniobiorców
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek Pracodawcy
 • podpisywanie w imieniu Firmy deklaracji i raportów ZUS, dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, deklaracji podatkowych na podstawie specjalnego upoważnienia (w sposób uzgodniony z Klientem)
 • przygotowywanie deklaracji PFRON
 • rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych
 • sporządzanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych
 • +48 790 866 733
 • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza