ADMINISTRACJA KADR

Świadczymy pełny zakres obsługi z uwzględnieniem każdej formy prawnej zatrudnienia, dostosowany do indywidualnych potrzeb i życzeń Klienta.

Usługi wykonujemy zarówno w siedzibie Klienta jak i w naszym biurze.

Dysponujemy bieżąco aktualizowaną wiedzą z zakresu obowiązującego prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, niezbędną w obsłudze spraw kadrowo-płacowych Twojej firmy.

Jesteśmy w stanie, w krótkim czasie, doprowadzić zaniedbaną dokumentację pracowniczą do obowiązującego standardu w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Aktualizacja oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Analiza i kontrola dokumentów historycznych pracownika
 • Aktualizacja i prowadzenie rejestrów: badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych; szkoleń BHP wstępnych i okresowych
 • Bieżąca obsługa pracowników – wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wymaganych przez instytucje zewnętrzne jak banki, sądy itp.Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, świadectwa pracy itd.)
 • Ewidencja czasu pracy, wykorzystywania dni wolnych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, zwolnień lekarskich oraz innych nieobecności pracowników
 • Przygotowywanie dokumentów dla ZUS: zgłoszeniowych oraz dokumentów wyrejestrowywujących z ubezpieczenia społecznego
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne
 • Reprezentacja Klienta przed PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej -  dostarczanie odpowiednich danych, udzielanie wyjaśnień
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości – PFRON, GUS
 • Konsultacje i porady dla Klienta w bieżących sprawach pracowniczych
 • Informowanie Klienta o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych
 • +48 790 866 733
 • +48 608 420 379

inhr@inhr.com.pl

przejdź do formularza